Επαγγελματική Εμπειρία

Εργασια

Μαρ 2019 - Τώρα
The Chat Shop
Μηχανικός Λογισμικού (Εξ' αποστάσεως)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών πλήρους στοίβας (full stack) χρησιμοποιώντας Node.JS, ReactJS/Redux και GraphQL.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη εύχρηστων και αποδοτικών διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Ανάπτυξη λειτουργιών που βελτίωσαν δραστικά τα KPIs της εταιρείας όπως In-chat Payments, eCommerce + Chat integration, Real-time translation functionalities, Rich Dashboards for plugin management and statistics και άλλα
Ιαν 2018 - Δεκ 2021
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Intelligent Systems & Software Engineering Labgroup
 • Ανάπτυξη εφαρμογών πλήρους στοίβας (full stack) χρησιμοποιώντας Node.JS, Express, ReactJS/Redux/Angular/React Native και MongoDB.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά σε React Native.
 • Ενασχόληση με πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το MobileAge και το eeRIS και συνεργασία με εταιρείες όπως η Cyclopt και Joule Assets.
Ιαν 2016 - Ιαν 2021
Αυτο-απασχολούμενος
Ελεύθερος Επαγγελματίας Μηχανικός
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά σε React Native
 • Ανάπτυξη επεκτάσιμων (scalable) και προσαρμόσιμων (responsive) διαδικτυακών εφαρμογών σε MEAN ή/και MERN stack.
 • Ανάπτυξη διαφόρων εφαρμογών για υπολογιστή (desktop) σε Electron.
 • Στατικές σελίδες όπως σελίδες προορισμού (landing pages) και χαρτοφυλάκια (portfolios).
 • Διασφάλιση ποιότητας κώδικα χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως Mocha & Chai

Εκπαίδευση

Εκπαιδευση & Προσοντα

2012 - 2018
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Δίπλωμα/Master Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Πτυχίο πολυτεχνείου ισοδύναμο με Master (ECTS 308.0)
 • Διπλωματική με τίτλο: "Συνεχής Αυθεντικοποίηση Χρηστών σε Διαδικτυακές Εφαρμογές βάσει Συμπεριφοράς"
 • Μαθήματα κορμού: Ανάλυση Αλγορίθμων, Δομές & Βάσεις Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Παράλληλα & Διανεμημένα Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Γραφική Υπολογιστών
2009 - 2012
6ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου