Μηχανικός Λογισμικού

Τασος Κακουρης

Μηχανικός λογισμικού πλήρους στοίβας (full stack) με πάθος στη δημιουργία διεπαφών και υπηρεσιών. Οπλισμένος με πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και με μια μεγάλη αγάπη προς τη γλώσσα JavaScript.

Υπηρεσίες

Με τι ασχολουμαι

Εφαρμογές & Διεπαφές Χρήστη

Σχεδίαση και ανάπτυξη εύχρηστων, αποδοτικών και έξυπνων εφαρμογών κυρίως σε React.

Υπηρεσίες και APIs

Σχεδίαση και υλοποίηση υπηρεσιών APIs σε NodeJS και με εργαλεία όπως Express και Apollo GraphQL.

Έλεγχος Ποιότητας και Testing

Έλεγχος ποιότητας κώδικα JavaScript χρησιμοποιώντας εργαλείας όπως jest, enzyme, puppeteer και cypress.

Μηχανική Μάθηση

Μελέτη στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης συνήθως σε συστήματα Αναγνώρισης Προτύπων / Εξωκείμενων Τιμών.


Δεξιότητες

Τεχνολογιες & Εργαλεια

technology

JavaScript

Η πιο διάσημη γλώσσα προγραμματισμού και η γλώσσα του Διαδικτύου.
technology

React

Αποδοτική και ευέλικτη JavaScript βιβλιοθήκη για την ανάπτυξη διεπαφών.
technology

Node

JavaScript μηχανή που εκτελεί κώδικα εκτός του περιβάλλον του browser.
technology

GraphQL

Γλώσσα ερωτημάτων APIs που τα εκπληρώνει με τα υπάρχοντα δεδομένα σου.
technology

MongoDB

Διανεμημένη βάση δεδομένων γενικής χρήσης βασιζόμενη σε αντικείμενα.
technology

Typescript

Υπερσύνολο της JavaScript που προσφέρει στατικό σύστημα τύπων.
technology

Redux

Βιβλιοθήκη για διαχείριση καταστάσεων εφαρμογής, παρόμοια με Flux.
technology

Angular

Πλατφόρμα για την ανάπτυξη εφαρμογών σε Typescript ή JavaScript.
technology

Python

Γλώσσα γενικής χρήσης που δίνει έμφαση στην αναγνωσιμότητα κώδικα.