Κάποια από τα έργα μου

Εργα

Movieraters

Μια μουράτη εφαρμογή για web και κινητά για να αξιολογείς ταινίες με τους φίλους σου. Αναπτύχθηκε με ReactJS και GraphQL.

technology
technology
technology
technology
technology
technology

react-use-oauth2

Ένα React hook που παρέχει OAuth2 authorization.

technology
technology

use-persisted-reducer

Παρέχει στο useReducer hook δυνατότητες αποθήκευσης και συγχρονισμού με local/session storage.

technology
technology

CIDER

Μια πλατφόρμα και οδηγός βιβλίου για την συν-δημιουργία ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

technology
technology
technology
technology
technology

KeyGuard

Μια υπηρεσία που παρέχει συνεχής αυθεντικοποίηση χρηστών σε διαδικτυακές εφαρμογές, μέσω συμπεριφοράς πληκτρολόγησης (keystroke dynamics).

technology
technology
technology
technology
technology

Portfolio

Ένας όμορφο και επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο (portfolio) σχεδιασμένο για μια τεχνική εταιρεία χωματουργικών εργασιών.

technology
technology
technology
technology

Project Euler

Προγραμματιστικές λύσεις σε μαθηματικά προβλήματα του "Project Euler" χρησιμοποιώντας JavaScript.

technology